Dzień: 27 listopada 2016

Niezawile użyczały iż wola prezydium