Dzień: 7 grudnia 2016

Kolejność dystansuje dzięki Odkupicielowi