Zanosi się na duże zmiany dotyczące zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy.