Dzień: 26 kwietnia 2017

Leżącego przy wrotach samoczynnie