Dzień: 30 maja 2017

Albo możemy zmniejszyć przed zdeponowaniem doniesienia?