Albo możemy zmniejszyć przed zdeponowaniem doniesienia?