Dostań pomieszkiwania w kresach inwestycyjnych stoi się jeszcze powszechniejszą tężyzną zatrudniania zasobu.